หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบทดสอบ Pre O-Net วันที่ 24 สิงหาคม 2561 
       เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบทดสอบ Pre O-Net วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา   ฉบับแก้ไขข้อมูลแล้วค่ะ สามารถ Download ได้จาก 
เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 
      เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการสอนอ่านและการพัฒนาสื่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนมัธยม" +++++ ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ประกอบค่ะ+++
เกียรติบัตรการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
      การพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และวางแผนพัฒนางาน วันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
      เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ A Workshop on English Boot Camp towards Communication Skills and Teaching Development วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
จัดทำแบบทดสอบออนไลน์
Pre_O-NET_Eng_58
ปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1 โรงเรียนพิมายวิทยา
อบรมขยายผล PLC ศูนย์ ERIC พิมายวิทยา