หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เกียรติบัตรการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
      การพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และวางแผนพัฒนางาน วันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
      เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ A Workshop on English Boot Camp towards Communication Skills and Teaching Development วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา
Certificate : Symposium 
        cert symposium
แจกค่ะ !!! Teaching Writing Power point ^___^ 
      สื่อ Power Point เรื่อง Teaching Writing จากคณะวิทยากร ศูนย์ERIC  โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา  จากการอบรม A work shop on English Boot Camp Towards Communication Skill and Teaching  วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปัญจดารา   &nb
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
จัดทำแบบทดสอบออนไลน์
Pre_O-NET_Eng_58
ปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1 โรงเรียนพิมายวิทยา
อบรมขยายผล PLC ศูนย์ ERIC พิมายวิทยา