.
 
 
นายกิตติ บุญเชิด
ผอ. สพม. เขต 31
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.119.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 226,808
  หน้าหลัก    ความเป็นมาของชมรม 
ความเป็นมาของชมรม
 

 

(รูปประกอบจากเวบไซต์http://mikestickler.com)

ชมรมครูภาษาต่างประเทศ สพม.31 เริ่มก่อตั้งในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 จากการเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู่้้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 50 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา) ... นอกจากจะตระหนักในความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้ว เรายังเล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี และเราหวังว่าเวบไซต์ fltm31 จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community )เพื่อช่วยเหลือเพื่อนครูภาษาต่างประเทศให้มีแนวทางที่หลากหลาย ที่จะนำไปพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ที่สมบูรณ์ต่อไป       

 
 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 กันยานยน 2563
 

 
 

 

  

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ชมรมครูภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
Mattayom31 Foreign Language Teachers Club
Tel : 044-357990  Fax : 044-358574
Email : kruann@suratham.ac.th