.
 
 
นายกิตติ บุญเชิด
ผอ. สพม. เขต 31
 
 




 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.193.85
คุณเข้าชมลำดับที่ 217,827
  หน้าหลัก    ความเป็นมาของชมรม 
ความเป็นมาของชมรม
 

 

(รูปประกอบจากเวบไซต์http://mikestickler.com)

ชมรมครูภาษาต่างประเทศ สพม.31 เริ่มก่อตั้งในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 จากการเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู่้้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 50 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา) ... นอกจากจะตระหนักในความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้ว เรายังเล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี และเราหวังว่าเวบไซต์ fltm31 จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community )เพื่อช่วยเหลือเพื่อนครูภาษาต่างประเทศให้มีแนวทางที่หลากหลาย ที่จะนำไปพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ที่สมบูรณ์ต่อไป       

 
 
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
 

 
 

 

 



 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ชมรมครูภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
Mattayom31 Foreign Language Teachers Club
Tel : 044-357990  Fax : 044-358574
Email : kruann@suratham.ac.th