.
 
 
นายกิตติ บุญเชิด
ผอ. สพม. เขต 31
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.210.11.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 229,138
  หน้าหลัก    ฝึกทำข้อสอบ Onet 
ฝึกทำข้อสอบ Onet
 

แบบทดสอบออนไลน์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ฝึกทำข้อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET  โดยข้อสอบแต่ละระดับชั้นมีรายละเอียด ดังนี้

แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Part I : Conversation
- M3-Part I : Conversation ชุดที่ 1 (จำนวน 10 ข้อ)
- M3-Part I : Conversation ชุดที่ 2 (จำนวน 12 ข้อ)
- M3-Part I : Conversation ชุดที่ 3 (จำนวน 8 ข้อ)
- M3-Part I : Conversation ชุดที่ 4 (จำนวน 10 ข้อ)
- M3-Part I : Conversation ชุดที่ 5 (จำนวน 10 ข้อ)
- M3-Part I : Conversation ชุดที่ 6 (จำนวน 10 ข้อ)

Part II : Grammar and Vocabulary
- M3-Part II : Grammar and Vocabulary ชุดที่ 1 (จำนวน 10 ข้อ)
- M3-Part II : Grammar and Vocabulary  ชุดที่ 2 (จำนวน 10 ข้อ)
- M3-Part II : Grammar and Vocabulary  ชุดที่ 3 (จำนวน 11 ข้อ)
- M3-Part II : Grammar and Vocabulary  ชุดที่ 4 (จำนวน 9 ข้อ)
- M3-Part II : Grammar and Vocabulary  ชุดที่ 5 (จำนวน 9 ข้อ)
- M3-Part II : Grammar and Vocabulary  ชุดที่ 6 (จำนวน 11 ข้อ)
- M3-Part II : Grammar and Vocabulary  ชุดที่ 7 (จำนวน 10 ข้อ)
- M3-Part II : Grammar and Vocabulary  ชุดที่ 8 (จำนวน 10 ข้อ)
- M3-Part II : Grammar and Vocabulary  ชุดที่ 9 (จำนวน 10 ข้อ)

Part III: Reading Comprehension
- M3-Part III : Reading Comprehension ชุดที่ 1 (จำนวน 11 ข้อ)
- M3-Part III : Reading Comprehension ชุดที่ 2 (จำนวน 9 ข้อ)
- M3-Part III : Reading Comprehension ชุดที่ 3 (จำนวน 10 ข้อ)
- M3-Part III : Reading Comprehension ชุดที่ 4 (จำนวน 10 ข้อ)
- M3-Part III : Reading Comprehension ชุดที่ 5 (จำนวน 10 ข้อ)
- M3-Part III : Reading Comprehension ชุดที่ 6 (จำนวน 10 ข้อ)

Part IV: Miscellaneous
- M3-Part IV : Miscellaneus ชุดที่ 1 (จำนวน 10 ข้อ)
- M3-Part IV : Miscellaneus ชุดที่ 2 (จำนวน 10 ข้อ)
- M3-Part IV : Miscellaneus ชุดที่ 3 (จำนวน 10 ข้อ)

 แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

Part I : Conversation
- M6-Part I : Conversation ชุดที่ 1 (จำนวน 10 ข้อ)
- M6-Part I : Conversation ชุดที่ 2 (จำนวน 10 ข้อ)
- M6-Part I : Conversation ชุดที่ 3 (จำนวน 10 ข้อ)
- M6-Part I : Conversation ชุดที่ 4 (จำนวน 10 ข้อ)
- M6-Part I : Conversation ชุดที่ 5 (จำนวน 10 ข้อ)
- M6-Part I : Conversation ชุดที่ 6 (จำนวน 10 ข้อ)
- M6-Part I : Conversation ชุดที่ 7 (จำนวน 10 ข้อ)
- M6-Part I : Conversation ชุดที่ 8 (จำนวน 10 ข้อ)

Part II : Grammar and Vocabulary
- M6-Part II : Grammar and Vocabulary ชุดที่ 1 (จำนวน 10 ข้อ)
- M6-Part II : Grammar and Vocabulary ชุดที่ 2 (จำนวน 10 ข้อ)
- M6-Part II : Grammar and Vocabulary ชุดที่ 3 (จำนวน 15 ข้อ)

Part III: Reading Comprehension
 - M6-Part III : Reading Comprehension ชุดที่ 1 (จำนวน 9 ข้อ)
 - M6-Part III : Reading Comprehension ชุดที่ 2 (จำนวน 11 ข้อ)
 - M6-Part III : Reading Comprehension ชุดที่ 3 (จำนวน 10 ข้อ)
 - M6-Part III : Reading Comprehension ชุดที่ 4 (จำนวน 10 ข้อ)
 - M6-Part III : Reading Comprehension ชุดที่ 5 (จำนวน 10 ข้อ)
 - M6-Part III : Reading Comprehension ชุดที่ 6 (จำนวน 10 ข้อ)

Part IV: Error Recognition  
 - 
M6-Part IV : Error Recognition ชุดที่ 1 (จำนวน 10 ข้อ)
  
 - 
M6-Part IV : Error Recognition ชุดที่ 2 (จำนวน 15 ข้อ)

ภาพอธิบายหน้าต่างแบบทดสอบ

 
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 ตุลาคม 2563
 

 
 

 

  

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ชมรมครูภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
Mattayom31 Foreign Language Teachers Club
Tel : 044-357990  Fax : 044-358574
Email : kruann@suratham.ac.th