.
 
 
นายกิตติ บุญเชิด
ผอ. สพม. เขต 31
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 3.228.21.186
คุณเข้าชมลำดับที่ 204,294
  หน้าหลัก    ทดสอบออนไลน์ 
ทดสอบออนไลน์
 

 

แบบทดสอบวัดความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET โดยแบบทดสอบสร้างจาก Google Form เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ของตนเองหลังจากที่ได้ฝึกทำแบบทดสอบออนไลน์ครบทุกชุดแล้ว  โดยในแบบทดสอบแต่ละชุดจะสรุปประมวลผลคำถามใหม่ในแต่ละ Part และรวบรวมเป็นข้อสอบชุดละ 20 ข้อ

ชุดที่ 1  แบบทดสอบ Pre-Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 2  แบบทดสอบ Post-Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3  แบบทดสอบ Pre-Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 4  แบบทดสอบ Post-Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเหตุ
          แบบทดสอบแต่ละชุดจะมีรหัสผ่าน นักเรียนสามารถขอรหัสผ่านทำแบบทดสอบได้ที่ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษของแต่ละโรงเรียน

 

ขณะนี้ Post Test ทั้ง ม.3 และ ม.6 ได้ทำการตรวจข้อสอบไปแล้วครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 หากโรงเรียนใดต้องการผลการทดสอบให้ติดต่อที่อีเมล sawan@suratham.ac.th

 
 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 ตุลาคม 2562
 

 
 

 

  

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ชมรมครูภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
Mattayom31 Foreign Language Teachers Club
Tel : 044-357990  Fax : 044-358574
Email : kruann@suratham.ac.th