.
 
 
นายกิตติ บุญเชิด
ผอ. สพม. เขต 31
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.210.11.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 229,133
  หน้าหลัก    ทดสอบออนไลน์ 
ทดสอบออนไลน์
 

 

แบบทดสอบวัดความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET โดยแบบทดสอบสร้างจาก Google Form เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ของตนเองหลังจากที่ได้ฝึกทำแบบทดสอบออนไลน์ครบทุกชุดแล้ว  โดยในแบบทดสอบแต่ละชุดจะสรุปประมวลผลคำถามใหม่ในแต่ละ Part และรวบรวมเป็นข้อสอบชุดละ 20 ข้อ

ชุดที่ 1  แบบทดสอบ Pre-Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 2  แบบทดสอบ Post-Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3  แบบทดสอบ Pre-Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 4  แบบทดสอบ Post-Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเหตุ
          แบบทดสอบแต่ละชุดจะมีรหัสผ่าน นักเรียนสามารถขอรหัสผ่านทำแบบทดสอบได้ที่ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษของแต่ละโรงเรียน

 

ขณะนี้ Post Test ทั้ง ม.3 และ ม.6 ได้ทำการตรวจข้อสอบไปแล้วครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 หากโรงเรียนใดต้องการผลการทดสอบให้ติดต่อที่อีเมล sawan@suratham.ac.th

 
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 ตุลาคม 2563
 

 
 

 

  

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ชมรมครูภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
Mattayom31 Foreign Language Teachers Club
Tel : 044-357990  Fax : 044-358574
Email : kruann@suratham.ac.th