หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
จัดทำแบบทดสอบออนไลน์
Pre_O-NET_Eng_58
ปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1 โรงเรียนพิมายวิทยา
อบรมขยายผล PLC ศูนย์ ERIC พิมายวิทยา
ไหว้ครูคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพิมายวิทยา
ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพาลัย อบรม PLC
ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 31 ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.พัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมรณรงค์"ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง"
การประชุมพัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ผ่านเว๊บไซด์ fltm31
ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอโนนแดง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป