หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
Phimai Wittaya School English Camp 2015
ครูภาษาต่างประเทศโรงเรียนปากช่อง อบรมเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)
งานวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ อบรมกูเกิล แอพ
โรงเรียนภู่วิทยาเข้าร่วมอบรม PLC กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.5 วันที่ 5 มิถุยายน 2558
การอบรมการใช้ website FLTM31.ORG
การอบรม PLC เรื่องการใช้ website www.fltm31.org วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ห้อง 402
กิจกรรมติว O-net ม.3 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
การอบรม PLC ครูภาษาอังกฤษ

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 ต่อไป