หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอโนนแดง