หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมรณรงค์"ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง"