หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 31 ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.พัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา