หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
โรงเรียนเทพาลัย เข้าร่วมอบรม PLC ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
      โรงเรียนเทพาลัย เข้าร่วมอบรม PLC วันที่ 6 มิถุนายน 2558
Fltm31 Workshop 
       to join the Fltm31 workshop at Suranareewittaya School.
อบรม PCL ที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา 6 มิ.ย.2558 
      การอบรมวันนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากๆ ค่ะ
อบรม(PLC) 
       การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ fltm31.org
PLC Seminar 
       ได้ร่วมเข้าอบรม PLC ได้ความรู้และทักษะดีมากเลยค่ะ
PLC Seminar - June 6, 2015 
      PLC Seminar
Soeng Sang School - English Department 
       ASEAN
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน 
     
นักเรียนร่วมแข่งขันเต้นแอโรบิค (โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา) 
      นักเรียนร่วมแข่งขันเต้นแอโรบิค
teaching asean 
      teaching asean 
   ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป